نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن یادگیری قرآن دردبستان "شهید افسری"

برگزاری جشن یادگیری قرآن دردبستان "شهید افسری"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف تکمیل اهداف فرهنگی آموزشی وتربیتی با شرکت دانش آموزان آئین فرهنگی "برگزاری جشن شکرگزاری خواندن قرآن" دردبستان  شهید افسری برگزارشد. شایان ذکراست معاون پرورشی فرهنگی ، رئیس اداره قرآن نماز عترت اداره کل نیز دراین مراسم حضور داشتند.