نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن یادگیری قرآن دردبستان "شهید افسری"

برگزاری جشن یادگیری قرآن دردبستان "شهید افسری"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف تکمیل اهداف فرهنگی آموزشی وتربیتی با شرکت دانش آموزان آئین فرهنگی "برگزاری جشن شکرگزاری خواندن قرآن" دردبستان  شهید افسری برگزارشد. شایان ذکراست معاون پرورشی فرهنگی ، رئیس اداره قرآن نماز عترت اداره کل نیز دراین مراسم حضور داشتند.