نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن نیکوکاری درآموزشگاه پسرانه خاتم

برگزاری جشن نیکوکاری درآموزشگاه پسرانه خاتمبا هدف  کمک به نیازمندان وافراد بی بضاعت جشن نيكوكاري در آموزشگاه پسرانه خاتم برگزار گرديد . دراین آیین دانش آموزان كمك هاي نقدي و غير نقدي را تقدیم به آموزشگاه نمودند و محبت و شادي هاي خود را با همنوعان  خود تقسيم کردند.همچنين در اين مراسم  به نفرات برتر مسابقات فرهنگي و هنري و ورزشي كه در ناحيه دو حائز رتبه و مقام گرديدند جوايزي اهداء شد.