نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن میلادسراسر نور آقا امام جواد(ع) و امام علی(ع) در مدارس ناحیه دو یزد.

برگزاری جشن میلادسراسر نور آقا امام جواد(ع) و امام علی(ع) در مدارس ناحیه دو یزد.


نمونه این مراسم در دبستان رحمانی زاد اجرا گردید.