نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن قرآن ویژه ی کلاس سومی ها. دبستان هشتم شهریور با استفاده از ظرفیت حوزه و روحانیون

برگزاری جشن قرآن ویژه ی کلاس سومی ها. دبستان هشتم شهریور با استفاده از ظرفیت حوزه و روحانیون


گزارش تصویری