نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن قرآن آموزی وحجاب درمدرسه قرآنی یاوری

برگزاری جشن قرآن آموزی وحجاب درمدرسه قرآنی یاوری درراستای توسعه وترویج فرهنگ قرآنی وعینیت بخشی به آموزه های دینی قرآنی آئین فرهنگی معنوی جشن قرآن آموزی وحجاب درمدرسه قرآنی یاوری برگزارشد.

دراین مراسم مدیرودیگر معلمان مدرسه یاوری نیزحضورداشتند.

 این برنامه با هدف عجین شدن فکر، ذهن و رفتار دانش آموز با دستورات قرآن صورت گرفت.

در ادامه این مراسم، دانش آموزان با اجرای برنامه های شاد ، آغاز قرآن آموزی را جشن گرفتند.