نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن قرآن آموزی دبستان سمانه

برگزاری جشن قرآن آموزی دبستان سمانهبا هدف موانست و کسب مهارت روخوانی وروانخوانی کلام وحی ویزه برنامه فرهنگی در دبستان سمانه برگزارشد