نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دبیرستان دوره اول ادب

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دبیرستان دوره اول ادب


باهدف تکمیل فعالیت های آموزشی پرورشی صورت گرفت:

آئین فرهنگی چشن پایان تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول ادب با برگزاری اردوی برون مدرسه ای برگزارشد.