نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان اتباع پایه ی ششم در مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان اتباع پایه ی ششم در مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد


نمونه این برنامه برای دانش آموزان اتباع دبستان شهید اندرزگو در مجتمع گردشگری مهر نگار مهریز به اجرا درآمد.

 محمدرضا خواجه، مدیر دبستان پسرانه  شهید اندرزگو، در این باره گفت: مطابق سنت حسنه ی سنوات قبل، جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان اتباع پایه ی ششم این آموزشگاه با حضور کارشناسان حوزه ی ستادی در ناحیه دو یزد، در محل  مجتمع گردشگری مهر نگار مهریز به اجرا درآمد.

وی افزود: در این برنامه پس از اجرای چند برنامه فرهنگی شاد، متنوع و مفرّح، هدایای اداره کل آموزش و پرورش استان به این دانش آموزان تقدیم و با ضیافت افطار به پایان رسید.