نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن عاطفه ها در دبستان سلیمیان

برگزاری جشن عاطفه ها در دبستان سلیمیان


با هدف انتقال فرهنگ انفاق به دانش‌آموزان صورت گرفت:

باهدف تعمیق بخشی به نوعدوستی ، احسان به دیگران آئین فرهنگی جشن عاطفه ها در دبستان سلیمیان بامشارکت خودجوش دانش آموزان برگزارشد. دراین مراسم دانش آموزان هدایای نقدی وغیرنقدی خود را به شورای مدرسه تحویل دادند. گفتنی است درهفه دفاع مقدس نیزیادوخاطره رزمندگان دراین آموزشگاه گرامی داشته شد.