نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن شکرگزاری دانش آموزان مدارس نوربخش، شهید علیپور،شهید نخعی نژاد و پسرانه رستمی

برگزاری جشن شکرگزاری دانش آموزان مدارس نوربخش، شهید علیپور،شهید نخعی نژاد و پسرانه رستمیبا هدف انس با کلام وحی دانش آموزان پایه سوم مدارس ابتدایی دخترانه نوربخش، شهید علیپور، شهید نخعی نژاد و پسرانه رستمی جشن شکرگزاری خواندن کتاب وحی را برگزار کردند. در این مراسم دانش آموزان سوره های کوچکی از قرآن ترتیل نمودند.

دبستان دخترانه نوربخش

دبستان شهید علیپور

دبستان شهید نخعی نژاد

دبستان پسرانه رستمی