نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن تکلیف دینی دانش آموزان پایه ی سوم دبستان شهید بصیری ناحیه دو یزد در محل امامزاده سیّدنصرا...(امامزاده شنبه)

برگزاری جشن تکلیف دینی دانش آموزان پایه ی سوم دبستان شهید بصیری ناحیه دو یزد در محل امامزاده سیّدنصرا...(امامزاده شنبه)


گزارش تصویری