نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری "جشن تکلیف " دانش آموزان دبیرستان حاج حسنی

برگزاری "جشن تکلیف " دانش آموزان دبیرستان حاج حسنی


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باهدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی ، آئین فرهنگی جشن تکلیف 90دانش آموز مکلف دبیرستان حاج حسنی درمحل امامزاده "سید جعفر" برگزار گردید.