نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن انقلاب با حضور دانش آموزان مدارس ابتدایی ناحیه ی دو یزد مستقر در منطقه ی حسن آباد

برگزاری جشن انقلاب با حضور دانش آموزان مدارس ابتدایی ناحیه ی دو یزد مستقر در منطقه ی حسن آباد


گزارش تصویری