نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری "جشن الفبا "دانش آموزان کلاس اولی‌ "دبستان رباب یک "

برگزاری "جشن الفبا "دانش آموزان کلاس اولی‌ "دبستان رباب یک "


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی فرهنگی چرخه آموزش ،مراسم «جشن الفبا» با حضور دانش آموزان کلاس اول دبستان "رباب یک " که موفق به یادگیری حروف الفبا وخواندن نوشتن شده برگزارشد.

گفتنی است دراین آئین فرهنگی برسم یادبود عکسی یادگاری به همراه جایزه به دانش آموزان فارغ اتحصیلی پایه اول ابتدائی تقدیم شد