نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن الفبای کلاس اولی‌ دبستان میرکافیان فهرج

برگزاری جشن الفبای کلاس اولی‌ دبستان میرکافیان فهرج


بارویکرد فرهنگی صورت گرفت:

جشن الفبای کلاس اولی دبستان میرکافیان فهرج ، با رویکرد فرهنگی پرورشی وباحضور آموزگار ودانش‌آموزان  جمعی از اولیاء همراه با برنامه‌  سپاس پایه اول، تقدیر از دانش‌آموزان و اهدای جوایز به منظورتبریک گفتن به دانش آموزان و و آموزگار مربوطه  برگزار شد.