نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن الفبادبستان دخترانه مهدیه

برگزاری جشن الفبادبستان دخترانه مهدیه


درراستای تکمیل چرخه ی آموزشی صورت گرفت:

باهدف تشویق وتقدیر ازدانش آموزان پایه اول وایجاد خاطره ی ماندگار آئین جشن الفبای دبستان دخترانه مهدیه برگزارشد