نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره ی توانمندسازی دانش آموزان دبستان میرکافیان فهرج

برگزاری جشنواره ی توانمندسازی دانش آموزان دبستان میرکافیان فهرجباهدف تقویت و مهارت افزایی دانش آموزان جشنواره ی دست های کوچک اندیشه های بزرگ دبستان میرکافیان فهرج برگزارشد.

پیام تربیتی فرهنگی این جشنواره خلاقیت پروری ،نوع آوری و ارائه دست  ساخته های دانش آموزان  بود.