نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره یزد شناسی درمرکز آموزشی وفرهنگی سما

برگزاری جشنواره یزد شناسی درمرکز آموزشی وفرهنگی سماجشنواره یزد شناسی  دانش آموزان استان با رویکرد تحقیق در مورد آداب ورسوم گذشتگان ، تاریخ گذشته ، گویش یزدی  وسایل ومکان های قدیمی، درقالب غرفه های متنوع وسایل روشنایی .ظروف آشپزخانه.انواع منسوجات نساجی  درمرکز آموزشی وفرهنگی سما برگزارشد.

هدف عمده این جشنواره آشنایی دانش آموزان با آداب ورسوم ملی و مذهبی وفرهنگ اصیل یزدی است.