نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره "هویت کودکان ایران اسلامی "

برگزاری جشنواره "هویت کودکان ایران اسلامی "در راستای سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش  وبستر سازی زمینه های شکوفایی استعدادها ، تقویت خودباوری، غنی سازی محتوای دوره پیش دبستانی ، جشنواره «هویت کودکان ایران اسلامی»  ویژه پیش دبستان های ناحیه دو در پژوهشگاه آیت اله خاتمی  شد.

این جشنواره به منظور دست یابی مطلوب به هویت یکپارچه و پویا در ابعاد فردی دینی و ملی در کودکان و با هدف تکوین و تثبیت پایه های هویت نوآموزان ایران اسلامی با تاکید بر پرورش هویت ملی برگزار شد.