نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی درناحیه دو

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی درناحیه دو



با هدف شکوفائی استعدادها و بروزخلاقیت های  دانش آموزان بارویکرد تقویت روحیه خودباوری ، رقابت ، افزایش توانایی‌ها و انجام کار عملی "جشنواره نوجوان خوارزمی ناحیه دو"درپنج رشته ( علوم ، پژوهش ، دست سازه ها ، زبان و ادبیات  پایه های هفتم ، هشتم ونهم ) با شرکت قریب به 178 دانش آموز درپژوهشسرای امام جعفر صادق برگزارشد.

گفتنی است  پس از انجام داوری  این جشنواره ،گروه های برتر به منظور شرکت در مرحله استانی در اردیبهشت۹۶ انتخاب می‌شوند.