نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره غذای سالم دبیرستان دخترانه شهید "فصاحت دوره اول"

برگزاری جشنواره غذای سالم دبیرستان دخترانه شهید "فصاحت دوره اول"


با هدف تکمیل فعالیت های مهارتی :

به منظور تکمیل فعالیت های فرهنگی آموزشی و با هدف تقویت معارت های زندگی دردانش آموزان با حضور جمعی از مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو جشنواره غذای سالم دبیرستان دخترانه شهید "فصاحت دوره اول" برگزارشد. درپایان جشنواره  گروه های برتر براساس شاخص های ارزیابی  تعیین شدند.