نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره دست های کوچک ، اندیشه های بزرگ دبستان دخترانه سمانه

برگزاری جشنواره دست های کوچک ، اندیشه های بزرگ دبستان دخترانه سمانهدانش آموزان دبستان دخترانه سمانه با برگزاری جشنواره دست های کوچک ، اندیشه های بزرگ  در قالب طرح های (جابربن حیان ، کرامت، یزد شناسی  و...)خلاقیت وتوانمندیهای  خود را به نمایش گذاشتند  .گفتنی است  این نمایشگاه مورد بازدید  مسئولین ابتدائی ناحیه دو  " پوریا مظلومی و احمد زارع"  قرارگرفت.