نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره دستان کوچک – اندیشه های بزرگ دردبستان دخترانه شهادت

برگزاری جشنواره دستان کوچک – اندیشه های بزرگ دردبستان دخترانه شهادتدانش آموزان دخترانه شهادت با برگزاری جشنواره دستان کوچک – اندیشه های بزرگ  خلاقیت ها و ابتکارات آموزشی خود را به معرض تما شا گذاشتند.شایان ذکراست این فعالیت ها مورد بازدید مسئول آموزش وپرورش ناحیه دو قرارگرفت.