نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره آب در آموزشگاه حاج ابوالقاسم حسینی ناحیه دو یزد، همزمان با تدریس کلمه ی آب در پایه ی اول، با همکاری گروه نمایشی اداره آب و فاضلاب یزد

برگزاری جشنواره آب در آموزشگاه حاج ابوالقاسم حسینی ناحیه دو یزد، همزمان با تدریس کلمه ی آب در پایه ی اول، با همکاری گروه نمایشی اداره آب و فاضلاب یزد


گزارش تصویری