نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری برنامه ی فرهنگی مشاعره و شاهنامه خوانی دبستان رباب

برگزاری برنامه ی فرهنگی مشاعره و شاهنامه خوانی دبستان رباب


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف ترویـــج فرهنگ تحقیق و آشنایی بیشتر دانش آموزان با قصه ها ومتون ادبی شعرای شهیر ایران زمین ، برنامه ی فرهنگی  مشاعره و شاهنامه خوانی درسالن اجتماعا ت " دبستان رباب " برگزار وبا استقبا ل جذاب دانش آموزان مواجه شد.