نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین کارگاه آموزشی تولید محتوا ویژه سلامت و تندرستی در آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

برگزاری اولین کارگاه آموزشی تولید محتوا ویژه سلامت و تندرستی در آموزش و پرورش ناحیه دو یزد


در این کارگاه ، تعدادی از نمایندگان مراقبین سلامت مدارس و نیز معاونین پرورشی حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دویزد، علی اصغر بیشمار معاون پرورشی و فرهنگی ناحیه دو در این کارگاه  در سخنانی ، برخی موازین  بهداشتی مدارس را یادآوری و خواستار ارائه تجربیات نظرات و پیشنهادات حضّار در حیطه کاری بهداشت مدارس به سایر همکاران شد .

در ادامه خانم صغرا رهجو کارشناس مسئول سلامت و تندرستی آموزش و پرورش ناحیه دو به تشریح نحوه تولید محتوا پیرامون تندرستی پرداخت  و چگونگی انتشار آن در فضای مجازی را تبیین نمود. 

در پایان این کارگاه، پس از ارائه نقطه نظرات حضّار،  مقرر گردید، مراقبین سلامت محتوای تولیدی  خود را برای بررسی بیشتر به گروه کارشناسی تولید محتوا ارسال و بعد از بررسی و ارزیابی نهایی جهت آموزش دانش آموزان ارائه به مدارس ارسال شود.

 همچنین سازماندهی مطالب مطروحه در فضای مجازی برای اطلاع رسانی به   دانش آموزان درکنار کار آموزشی - موضوعات محیط زیست  و بیماریهای غیر واگیر (کم خونی وفشارخون) در دستور کار جلسه ماه آینده این کارگاه آموزشی خواهد بود.