نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین همایش سرگروههای آموزشی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد در سال تحصیلی 1401 - 1400

برگزاری اولین همایش سرگروههای آموزشی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد در سال تحصیلی 1401 - 1400


اولین همایش سرگروههای آموزشی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد در سال تحصیلی جدید برگزارگردید.

علی زارع معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد  در این همایش، بازخورد آموزش در فضای مجازی را در سطح جامعه تشریح و از برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه ی سرگروهها در آینده ی نزدیک خبر داد.

وی همچنین خواستار نظارت هرچه بیشتر و بهتر بر عملکرد آموزگاران  پایه های مختلف تحصیلی  در فضای مجازی شد و اظهار امیدواری کرد: با بازگشایی تدریجی مدارس، روند کاری مدارس به وضع عادی خود برگردد.