نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه ی شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد به میزبانی ناحیه دو یزد در سال جاری

برگزاری اولین جلسه ی شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد به میزبانی ناحیه دو یزد در سال جاری


معلم تجلّی دهنده ی ویژگی های انسانی است.

مدرسی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد در جلسه ی  اعضای این شورا با بیان این مطلب، افزود: دیدگاه مشترک تمام ادیان الهی، ارج نهادن به مقام معلم و ارج نهادن به امر تعلیم و تربیت است.

وی از عوامل شهرداری یزد خواست تا در زمینه ی فضا سازی مناسب  در سطح شهر در هفته ی معلم، تمام تلاش خود را بکار گیرند.

فرماندار شهرستان یزد از باز پیرایی و بازطراحی میدان معلم شهر خبر داد  و گفت: کمیسیون فرهنگی شهرداری با دعوت از معلمین و اعضای شورای آموزش و پرورش در زمینه ی هرچه بهتر و با شکوهتر اجرایی شدن این برنامه همفکری خواهند کرد.

مدرسی همچنین از دانش آموز نمونه قاری قرآن، تجلیل به عمل آورد.

  سایر حضّارجلسه نیز به طرح دیدگاهها و نظرات خود جهت هرچه بهتر برگزاری برنامه های هفته ی تجلیل از منزلت معلم پرداختند.