نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه کمیته ی تخصصی آموزشی و پرورشی ناحیه دویزد

برگزاری اولین جلسه کمیته ی تخصصی آموزشی و پرورشی ناحیه دویزد


این جلسه با رویکرد تدوین دستورالعمل جامع نظارت با هدف کیفیت بخشی به آموزش های دوران شیوع ویروس منحوس کرونا برگزار گردید.

حمید اسمعیلی زاده، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد  در این جلسه با تاکید بر ضرورت صرف انرژی مضاعف جهت  نظارت بر روند آموزش در این دوران سخت شیوع کرونا، به نگرانی اولیا و همکاران اشاره کرد و افزود: این دوران احتمالا مشکلات روحی - روانی نیز برای برخی دانش آموزان بدنبال خواهد داشت که مسئولیت ما را در زمینه ایجاد تنوع و نشاط بیشتر در برنامه ها و ارسال از طریق پیام رسان شاد بیشتر می کند.

سپس هادی مطهریان معاون آموزش متوسطه با بیان اهداف این کمیته، ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین را یادآوری و بر پیگیری تمام موارد مربوطه تاکید کرد.

وی همچنین خواستار کیفیت بخشی مضاعف به آموزش به ویژه برای دانش آموزان مناطق کمتر توسعه یافته شد.

در پایان، حضّار جلسه دیدگاهها و راهکارهای مورد نظر خود را بیان نمودند