نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه کارگروه بهبود وکیفیت سوادآموزی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

برگزاری اولین جلسه کارگروه بهبود وکیفیت سوادآموزی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد


جلسه کارگروه بهبودوکیفیت سوادآموزی ناحیه دو با حضور معاون سوادآموزی استان یزد برگزارگردید.

در این جلسه ابتدا خانم خدیجه کریمی رئیس اداره ی سوادآموزی ناحیه دو یزد، گزارشی از عملکرد سوادآموزی ناحیه درسال 99  در شرایط بیماری کرونا و مشکلات سوادآموزان ارائه داد و  از اعضا خواست که ازکلاسها بازدید به عمل آورند.

وی همچنین درمورد پخش برنامه سوادآموزی در تلویزیون و نحوه اطلاع رسانی به آموزش دهنده ها و بررسی برنامه قرارداد پرداخت بیمه آموزش دهندگان باموسسه و نماینده بیمه مطالبی رابیان نمود.

در ادامه حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در سخنانی  از حمایتهای امین الرعایا معاون سواد آموزی استان و  حاضری رئیس اداره سنجش و ارزشیابی  در اجرای هرچه بهتر و  بیشتر برنامه های سوادآموزی در سطح ناحیه دو تجلیل کرد.

برگزاری جلسه ای با مدیرمرکز یادگیری حضرت رقیه(س)و فنی حرفه ای جهت صدورگواهی به سوادآموزان و نیز سوادآموزی به حداقل10 نفرسوادآموز جهت  ادامه کار با  آموزش دهندگانی که طرح حمایتی هستند ، از مصوبات این جلسه بود.