نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه ستاد امتحانات در آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

برگزاری اولین جلسه ستاد امتحانات در آموزش و پرورش ناحیه دو یزد 

حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد در این جلسه بر اهمیت  و حساسیت امتحانات پایانی دانش آموزان سه مقطع تاکید کرد.

وی برگزاری پیش امتحان در بین دانش آموزان را که به ابتکار معاونین آموزشی ناحیه دو یزد برگزار گردید را اقدامی مثبت در جهت حرکت دانش آموزان از وضع موجود دوران کرونا به وضع مطلوب دانست و خواستار بازدید مستمر از حوزه های امتحانی در طول مدت امتحانات شد.

در ادامه حامد جعفری راد، کارشناس مسئول سنجش و ارزشیابی ناحیه دو یزد، در سخنانی به تشریح و تبیین شیوه نامه ی برگزاری امتحانات پایانی مقاطع مختلف تحصیلی پرداخت.

 وی از برگزاری امتحانات مقطع ابتدایی و به ویژه پایه ی ششم از اول لغایت 11 خردادماه سال جاری خبر داد و افزود: امتحانات دانش آموزان دوره اول متوسطه در بازه زمانی اول تا 19 و دوره دوم متوسطه از اول لغایت 26 خردادماه برگزار خواهد شد.

جعفری راد همچنین از تشکیل حوزه های امتحانی مجزّا برای داوطلبان طرح جامع و نیز داوطلبان متفرقه شرکت در امتحانات پایه ی ششم ابتدایی خبر داد که امتحانات اینگونه شرکت کنندگان نیز به تفکیک جنسیت  و همزمان با امتحانات مدارس برگزار می گردد.

در این جلسه همچنین علی زارع معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو یزد نیز از برنامه ریزی برای برگزاری آزمون ارزشیابی سنجش پایه های تحصیلی مختلف در مقطع ابتدایی خبر داد که نتایج این آزمون تا پایان اردیبهشت ماه استخراج و برای موارد عقب ماندگی های احتمالی، برنامه جبرانی تنظیم خواهد شد.