نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه اعضای کمیته برنامه ریزی کانون فرهنگی تربیتی رشد ناحیه دو یزد

برگزاری اولین جلسه اعضای کمیته برنامه ریزی کانون فرهنگی تربیتی رشد ناحیه دو یزد


اولین جلسه اعضای کمیته برنامه ریزی کانون فرهنگی تربیتی رشد ناحیه دو یزد برگزارگردید.

 

در این جلسه ابتدا، محسن پاکدامن، مدیر این کانون گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اوقات فراغت تابستان ارائه نمود.

سپس مباحثی در زمینه ی فعالیت های این مجموعه در طول سال جاری تحصیلی مطرح و مقرر گردید، تمام این فعالیت ها حول محور برنامه های کارشناسی فرهنگی هنری و نیز سازمان دانش آموزی ناحیه دو یزد انجام گیرد.