نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دردبستان شهید بستانی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دردبستان شهید بستانیبیستمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی دبستان شهید بستانی با شرکت خودجوش دانش آموزان دراین آموزشگاه برگزارشد. دراین آئین دانش آموزان به منتخبین رای و اعضای اصلی شورای دانش آموزی مشخص و شرح وظایف شان تبیین شد.