نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان شهید بهشتی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان شهید بهشتیهمزمان با برگزاری بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی دبیرستان شهید بهشتی مدیرآموزش وپرورش وکارشناس مسئول مشارکت ها ناحیه دو از روند برگزاری این انتخابات بازدید نمودند.