نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبستان رحمانی زاد

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبستان رحمانی زادهمزمان با سراسر استان با مشارکت خودجوش دانش آموزان بیستمین انتخابات شورای دانش آموزی دبستان دخترانه رحمانی زاد برگزار واعضای اصلی انتخاب و شرح وظایف به آنان یادآوری شد.