نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس ناحیه دو یزد همزمان با سراسر کشور

برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس ناحیه دو یزد همزمان با سراسر کشور


انتخابات شوراهای دانش آموزی همزمان با سراسر کشور در مدارس ناحیه دو یزد برگزار گردید.
گزاشر تصویری