نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره دوم انتظاری

برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره دوم انتظاری


گزارش تصویری
این انتخابات به صورت حضوری و با رعایت موازین بهداشتی برگزار گردید.