نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آموزشی - آموزشی توجیهی طرح توانمند سازی همزمان دانش آموزان ، والدین وکارکنان

برگزاری آموزشی - آموزشی توجیهی طرح توانمند سازی همزمان دانش آموزان ، والدین وکارکنان


این کارگاه آموزشی ویژه مشاوران و مجریان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دویزد،  خانم حمیده السادات  شجاع الحسینی کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی در این باره گفت:  هدف از اجرای این طرح بالا بردن دانش وآگاهی دانش آموزان ، والدین وکارکنان مدارس در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ونیز آشنایی بیشتر نسل نوجوان و جوان  با نحوه ی استفاده صحیح از فضای مجازی می باشد.