نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری المپیاد ورزشی هنرستان دکتر طاهری

برگزاری المپیاد ورزشی هنرستان دکتر طاهری


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به مناسب ترویج ورزش و فواید آن در بین دانش آموزان دختر، المیپیاد ورزشی درون مدرسه ای با حضور دانش آموزان و معلمین مدرسه و چند تن از مسولین تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش یزددر هنرستان دکتر طاهری برگزار گردید.