نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ی دبستان دخترانه شهید نخعی نژاد

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ی دبستان دخترانه شهید نخعی نژادباهدف تکمیل فعالیت های آموزش ، تربیتی و فرهنگی  دانش آموزان دبستان دخترانه شهید نخعی نژاد با برگزاری المپیادورزشی درون مدرسه ای توانمندی ها وقابلیت های ورزشی را به نمایش گذاشتند.