نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ی دبستان دخترانه رحمانی زاد

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ی دبستان دخترانه رحمانی زادباهدف تکمیل فعالیت های آموزش ، تربیتی و فرهنگی  دانش آموزان دبستان دخترانه رحمانی زاد با برگزاری المپیادورزشی درون مدرسه ای توانمندی ها وقابلیت های ورزشی را به نمایش گذاشتند.