نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دردبیرستان ام هانی

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دردبیرستان ام هانیدانش آموزان  دبیرستان دخترانه ام هانی با برگزاری المپیاد ورزشی ورزشی درون مدرسه ای مهارت ها وقابلیت های ورزشی را به نمایش گذاشتند.