نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان نوربخش

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان نوربخشآیین ورزشی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان نوربخش با حضور  مسئولین  این آمورزشگاه برگزار ودانش آموزان قابلیت ها وتوانمندی های  خود را به نمایش گذاشتند.