نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان اختر دانش

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان اختر دانشبه منظور تکمیل فعالیت های فرهنگی  ورزشی  وآموزشی  با شرکت دانش آموزان  دبستان اختر دانش آیین ورزشی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای این آموزشگاه با حضور جمعی از مسئولین برگزار ودانش آموزان قابلیت ها وتوانمندی های ورزشی خود را به نمایش گذاشتند.