نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری المپیاد زبان انگلیسی پایه نهم مرحله (ناحیه ای)

برگزاری المپیاد زبان انگلیسی پایه نهم مرحله (ناحیه ای)


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

به منظور تکمیل فعالیت های آموزشی و تعمیق بخشی به مسائل آموزشی وارتقای یادگیری دانش آموزان باشرکت قریب به یکصد نفر ازدانش آموزان دختر وپسرناحیه دو، المپیاد زبان انگلیسی پایه نهم مرحله (ناحیه ای) درمحل پژوهشسرای دانش آموزی امام جعفر صادق (ع) برگزارشد. گفتنی است معاون آموزش ومسئول گروه های آموزشی متوسطه ناحیه دو ازروند برگزاری این آزمون بازدید نمودند.