نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون ورودی مدارس ماندکار، فرهنگ ،هوشمند وصدرا درناحیه دو

برگزاری آزمون ورودی مدارس ماندکار، فرهنگ ،هوشمند وصدرا درناحیه دوبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو در راستای تکمیل فعالیت های آموزشی چرخه آموزش جهت سال تحصیلی 97-96 ،آزمون ورودی دانش آموزان متقاضی تحصیل  در مدارس ماندگارمارکار، فرهنگ ، هوشمند وصدرا با شرکت دانش آموزان دختر وپسر نواحی یک ودو در حوزه های هنرستان شهید چمران و دبیرستان زینبیه برگزارشد.شایان ذکراست معاون آموزش متوسطه اداره کل ومدیرآموزش وپرورش ناحیه دو یزد از رونداجرای این آزمون بازدید نمودند.