نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم علوم ومعارف اسلامی

برگزاری آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم علوم ومعارف اسلامی


درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی صورت گرفت :

درراستای فعالیت های آموزشی و با هدف برنامه ریزی جهت سال تحصیلی آتی ، آزمون ورودی دانش آموزان متقاضی به دبیرستان های دوره اول ودوم علوم ومعارف اسلامی در محل دبیرستان معارف اسلامی ناحیه دو برگزارشد. گفتنی است مدیرو معاون آموزش متوسطه مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو از روند اجرای این آزمون بازدید نمودند.