نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون علمی عملکردی ویژه دانش آموزان ابتدایی ناحیه دو

برگزاری آزمون علمی عملکردی ویژه دانش آموزان ابتدایی ناحیه دوبا هدف سنجش و ارزیابی آموخته های دانش آموزان ابتدایی، آزمون متمرکز علمی عملکردی در دروس ریاضی، علوم و فارسی برگزار شد. در این آزمون مسئولین حوزه ابتدایی آموزش و پرورش استان و ناحیه دو از روند برگزاری این آزمون بازدید نمودند.

گفتنی است این آزمون به تفکیک دختر و پسر و با شرکت قریب به 300 دانش آموز منتخب مدارس ناحیه دو در سه روز برگزار گردید.