نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون علمی عملکردی ویژه دانش آموزان ابتدایی ناحیه دو

برگزاری آزمون علمی عملکردی ویژه دانش آموزان ابتدایی ناحیه دوبا هدف سنجش و ارزیابی آموخته های دانش آموزان ابتدایی، آزمون متمرکز علمی عملکردی در دروس ریاضی، علوم و فارسی برگزار شد. در این آزمون مسئولین حوزه ابتدایی آموزش و پرورش استان و ناحیه دو از روند برگزاری این آزمون بازدید نمودند.

گفتنی است این آزمون به تفکیک دختر و پسر و با شرکت قریب به 300 دانش آموز منتخب مدارس ناحیه دو در سه روز برگزار گردید.