نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون عطر انتظار

برگزاری آزمون عطر انتظاربا هدف ترویج فرهنگ مهدویت  ،سومین مرحله آزمون عطر انتظار ویژه فرهنگیان  در ناحیه دو با نظارت نماینده اداره کل آموزش وپرورش استان و بازدید مدیرآموزش وپرورش ومعاون پرورشی فرهنگی ناحیه دو درمحل نمازخانه مدیریت ناحیه دو برگزارشد.