نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی یزد شناسی دبستان دخترانه شهادت

برگزاری اردوی یزد شناسی دبستان دخترانه شهادت


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تحقیقی:

باهدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی وتحقیقی جمعی از دانش آموزان دبستان دخترانه شهادت با حضور درهتل بزرگ فهادان یزد در زمینه " یزد شناسی " به تحقیق وپزوهش پرداختند.