نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی یزد شناسی دبستان دخترانه شهادت

برگزاری اردوی یزد شناسی دبستان دخترانه شهادت


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تحقیقی:

باهدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی وتحقیقی جمعی از دانش آموزان دبستان دخترانه شهادت با حضور درهتل بزرگ فهادان یزد در زمینه " یزد شناسی " به تحقیق وپزوهش پرداختند.